ఒక సమావేశం తీవ్రమైన కోసం ఒక శాశ్వత సంబంధం — యూనియన్ జెన్

మీరు చూస్తున్న ప్రజలు కలిసే నిజంగా ఉచిత సింగిల్, విడాకులు లేదా వితంతు, వంటి మీరు? మీరు కోసం చూస్తున్నాయి ఒక ఆత్మ సహచరుడు? ఉండడానికి లేదు ఒంటరిగా. మీ పారవేయడం వద్ద దాని — సంవత్సరాల నిర్వహణ అనుభవం వివాహం సంస్థలు కోసం డేటింగ్ áž మరియు దీర్ఘ శాశ్వత. మర్యాద, అవగాహన మరియు కరుణ ఉంది ఇవ్వడం ద్వారా మీరు అన్ని మా శ్రద్ధ, విచక్షణతో మరియు ఒక జెన్ వైఖరి, ఆనందం మళ్ళీ. మేము ప్రతి ప్రయత్నం చేస్తుంది, మీరు కలిసే ఒక ఆత్మ సహచరుడు. మా వినండి మరియు స్వీకరించే ఉంటుంది మీ అవసరం, మీ ప్రాధాన్యతలను పరిగణలోకి తీసుకొని మీ వ్యక్తిగత కెరీర్ మరియు మీ విశ్రాంతి సమయం. కట్టుబడి ఉంది మీకు అందించడానికి సహాయం మరియు ఒక వినే చెవి వెచ్చని మరియు ఆ రకమైన చాలు అన్ని అవకాశాలు మీ వైపు…