రోజుల మీరు మీ కొనుగోలు సంతృప్తి కాకపోతే, ఆ ఉత్పత్తి అని మీరు కొనుగోలు మెరుగుపరుస్తుంది.

ఎలా చూడటానికి కొన్ని సామాజిక ప్రవర్తన సరిగ్గా అదే మధ్య ఫ్రాన్స్ మరియు సంయుక్త, మరియు ఇతరులు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటాయి.

ఒకటి చాలా స్పష్టమైన తేడా ఉంది డేటింగ్ గేమ్

ఫ్రెంచ్ తేదీ కాబట్టి ఏమి ఉంది లేదు ఒక మనిషి, నేను బోధన చేశారు. నేటి ఫ్రెంచ్ పెద్దలు సంవత్సరాలు సంయుక్త లో మరియు ఫ్రాన్స్. ఆధారంగా నా విద్యార్థులు’ లక్ష్యాలు మరియు అవసరాలకు, రూపొందించినవారు చేసిన ఏకైక డౌన్లోడ్ ఫ్రెంచ్ ఆడియోబుక్లు దృష్టి సారించడం ఫ్రెంచ్ ఇది ఇలా మాట్లాడే నేడు, అన్ని స్థాయిలు కోసం. ఆడియోబుక్లు నమోదు చేస్తారు వద్ద అనేక వేగం మీరు జయించటానికి సహాయం ఆధునిక ఫ్రెంచ్ భాష.

అదృష్టం మీ అధ్యయనాలు మరియు గుర్తు, పునరావృతం కీ

About