ప్రేమ మీ గుండె తో, అయితే, అనుకుంటున్నాను మీ మనస్సు మరియు మీ కళ్ళు తెరిచి ఉంచాలని ప్రేమ అంధ మరియు అసంబద్ధ. లోకి అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు. మీరు అడగండి ముందు మీరు డౌన్ షికారు చేయు రహదారిని. వివాహం ఉద్దేశం మీరు మరియు మీ జీవితం భాగస్వామి? ఈ విచారణ ప్రోత్సహిస్తుంది. మీరు గ్రహించడానికి ప్రాథమిక ఆలోచన మీరు మరియు మీ జీవిత భాగస్వామి కలిగి వివాహం. జీవిత భాగస్వామి లేదా భర్త పోలి ఉండటం సహచరులను యొక్క ఒక కొత్త వ్యాపార. ఆ సంఘటన లో రెండు సహచరులను కలిగి పూర్తిగా వేర్వేరు దృక్కోణాలు ఈ ఏమి సూచిస్తుంది వివాహం ఎప్పటికీ పర్యవేక్షిస్తుంది విజయవంతంగా. వివాహం లుక్ వంటి, మీరు మరియు మీ జీవిత భాగస్వామి? మీరు ఎక్కడో డౌన్ ఆరాధన మరియు ఒక ఫోటో వివాహం కనిపిస్తుంది, మరియు లేదా ఎక్కువ సంవత్సరాల. మీ జీవిత భాగస్వామి కూడా కోరిక ఉంది ఏమి వివాహం కనిపిస్తుంది మరియు ఇది ఎలా పని చేస్తుంది. ఈ కోరికలు ఉండవచ్చు. చాలా ఏకైక కాబట్టి వాటిని పొందడానికి స్పష్టమైన. ఏ కారణం కోసం అన్ని నక్షత్రాలతో దృష్టిగల వద్ద. ఈ స్పష్టంగా ఉండాలి కూడా ముఖ్యంగా ఉన్నప్పుడు ఇబ్బందులు వస్తాయి.

ఈ మనోహరమైన కథ చూడండి మరియు సహాయం మళ్లీ మీ భావోద్వేగాలు. ఏమిటి మీ ప్రేరణ వివాహం? పొందడానికి హిట్చెడ్ ఉంది ఏమి గురించి మరింత మీరు చెప్పేటప్పుడు సంబంధం ఏమి కంటే మీరు నుండి పొందవచ్చు.

ఉంది

ఒక నిర్దిష్ట అమరిక వ్యక్తి కోసం. మీ జీవిత భాగస్వామి. మీరు మరియు సంతృప్తికరంగా మీ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపర్చే మీ సహచరుడు. మీ సహచరుడు వంటి, ఒక తోడుదొంగ? సంబంధం లేకుండా ఎంత బాగా కలిసి మీరు నమ్మండి, మీరు మీ సహచరుడు అలాగే ఉంది. ఒక ప్రోత్సాహక కలిగి మెరుగు అని మీరు ఒక వ్యక్తి ఉంటాయి. ఎవరు మీరు వంటి ఒక రకమైన వ్యక్తి. వ్యక్తులు కోల్పోతారు అన్ని దిశలో స్ఫూర్తిని చూసిన ఎవరైనా నుండి వారు కొట్టి వారి గుర్తింపు. మీరు ప్రక్కన సెట్ చేయడానికి అవకాశం భావం యొక్క మీ గుర్తింపును ముందు రోబోట్లు స్పష్టంగా ఒక మరొక వ్యక్తి. ఎవరు మీ జీవితం భాగస్వామి ఒక ప్రత్యామ్నాయ గొప్ప వ్యక్తి? అభినందిస్తూ, మీ గుర్తింపు, ఒక నవల వ్యక్తి మీరు స్వాగతం యొక్క ప్రత్యేకత. మీ జీవిత భాగస్వామి చాలా. ఏ సమస్యలు కలిగి. మీరు సమర్థవంతంగా గమనిక తీసుకున్న. ప్రేమ కాదు అంధ ప్రేమ చూస్తాడు. ఉత్తమ మరియు పరిమితులు చాలా అతిశయముగా చెడు. ప్రేమ అని మీరు చెబుతుంది సమస్యలు లేదు ఆకర్షణలో. ప్రతిదీ ఉన్నప్పటికీ మీరు గుర్తించి సమస్యలు మరియు చెప్పేటప్పుడు, వాటిని కాంతి.

కోరికలు కలిగి

మీరు మీ జీవితం? అసంతృప్తి వస్తుంది ఉన్నప్పుడు కోరికలు ఉంటాయి కలుసుకున్నారు లేదు. లో వివాహం నిందిస్తారు. మీ జీవిత భాగస్వామి ఉన్నప్పుడు. మీ జీవితం కోరికలు ఉండాలి అంచనా వ్యతిరేకంగా ఏమి మీరు మరియు మీ జీవిత భాగస్వామి కాంకర్ న వివాహం కోసం. ప్రక్కన సెట్ అవకాశం సమాధానం ఈ ప్రాథమిక విచారణ చేయవచ్చు. మీరు ఇంకొక ఉచ్చులు నుండి నాశనం కలిగి అనేక జంటలు. తగ్గుతుంది ప్రమాదం వేరు పెట్టుబడి ద్వారా మరింత శక్తి ఈ ప్రశ్నలకు మరియు తక్కువ పై విచారణ గురించి నీడ తోడిపెళ్లికూతురు దుస్తులు, మెనుల్లో మరియు పువ్వులు

About