ఇది దాదాపు వంటి ఫైట్ క్లబ్, తీవ్ర క్రీడలు మరియు అంశాలు.

తాము మార్చడానికి మరియు వారి జీవితాలను.

ప్రాధమిక ప్రేక్షకులు: శాతం మహిళలు, ప్రధానంగా ఒకే ఎందుకంటే, అరుదైన కుటుంబం అవకాశం ఉంది కాబట్టి తరచుగా హాజరు శిక్షణలు.

«డేటింగ్ సైట్ రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా»మాత్రమే చాలా అంకితం ప్రజలు, బలమైన ఆత్మ మరియు ఒక ఆశించదగిన అంతర్గత శక్తి.

ఇతరులు కేవలం తట్టుకోలేని కాదు లోడ్లు

లో పాల్గొనడం ఈ»ఫైట్ క్లబ్»ఉంది, మాత్రమే ఒక క్రీడ, కానీ కూడా కమ్యూనికేషన్, నైతిక మద్దతు కోసం ప్రతి ఇతర మరియు ఒక ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి. ఒక బోనస్: కూడా కొత్త స్నేహితులు చాలా దురదృష్టకరమైన, ఏ సందర్భంలో మీరు పొందుటకు ఒక గొప్ప, క్రీడా మూర్తి.

అంగీకరిస్తున్నారు, అది సరిపోదు

About