క్రైస్తవ కుటుంబం ఒక చిన్న»హోమ్»చర్చి. మార్గం మోక్షం, వాకింగ్, కలిసి జంట నిర్వహించి వారి క్రిస్టియన్ మిషన్ — ప్రార్థన, ఫాస్ట్, విద్య లో విశ్వాసం యొక్క పిల్లలు సహాయం, ప్రతి ఇతర ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణతను సాధించడానికి.

కోర్సు యొక్క, ఒక సనాతన

మీరు అతనితో నడిచి (లేదా ఆమె) లో అదే ఆలయం, ప్రార్థన, ఆరాధన, కమ్యూన్ నుండి ఒక కప్పులో, కానీ.

అదే సమయంలో ఉండటానికి అపరిచితుల

కొన్ని ప్రజలు ఉంటుంది నిర్ణయించుకుంది తర్వాత సేవ విధానం ఏ అమ్మాయి అడగండి మరియు ఏమి ఆమె. బహుశా మీ కాబోయే భర్త లేదా భార్య మీరు కోసం వేచి ఎక్కడో వందల లేదా వేల కిలోమీటర్ల?.

దేవుని

మేము అంగీకరించాలి ఆ రోజు అది దాదాపు మాత్రమే అవకాశం కోసం ఒకే సనాతన ప్రజలు కలిసే. ఈ పేజీ కోసం డేటింగ్ ఆర్థోడాక్స్ క్రైస్తవులు, ఆశీర్వచనం యొక్క మఠాధిపతి యొక్క ఆలయం ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది మీ ఆత్మ సహచరుడు.

ప్రాజెక్ట్ ఈ మీకు సహాయం చేస్తుంది

About