«డేటింగ్ ఆన్లైన్ చాట్»సేవ కమ్యూనికేట్ మరియు కొత్త స్నేహితులను కనుగొనడానికి

«డేటింగ్ ఆన్లైన్ చాట్», మేము చాట్, బహిర్గతం.

మీ వ్యక్తిగత డేటా ఉంటే

ఇది నిషేధించబడింది:

పంపడానికి స్పామ్

ఫౌల్ భాష

అవమానకరమైన యొక్క వినియోగదారులు సేవ

కు అవమానంగా సేవ మరియు దాని పరిపాలన

యొక్క ఉల్లంఘన కోసం ఈ ఏ నియమాలు, యూజర్ బెదిరిస్తాడు లాక్

About