మీరే పరిమితం లేదు చేయడానికి ఒక వీడియో కాల్ ఒక స్నేహితుడు. ముఖం ప్రవాహం, మీరు పడుతుంది ఒక వీడియో కాల్ తో లైన్ లో అనేక మంది అదే సమయంలో. లో ఉపయోగం కోసం ముఖం యొక్క ప్రవాహం, మీరు మాత్రమే అవసరం నమోదు మరియు. ఇది మా ప్రాధాన్యత ఉండేలా చాట్ ద్వారా వెబ్ కెమెరా. ద్వారా చాట్ లేదా వీడియో స్నేహితులతో చాట్ ముఖం ప్రవాహం, మీరు కేవలం భాగస్వామ్యం మీ ఏకైక లింక్.

ఉన్నాయి. ప్రజా చాట్ గదులు వారితో మీరు చాట్ ఇతర సభ్యులు. మీరు కూడా బ్రౌజ్ ప్రొఫైల్స్ సభ్యులు. దయచేసి మీ పాస్వర్డ్ను నిర్ధారించండి ప్రవాహం క్రమంలో. దయచేసి మీ పాస్వర్డ్ను నిర్ధారించండి ప్రవాహం, ?’ క్రింద

About